Powiadomienia SMS

Dlaczego powiadomienia SMS są przydatne?
Usprawniają komunikację między klientem a naszym kantorem euro-kantor.com
Usługa ta umożliwia bieżącą kontrolę stanu realizowanych transakcji.

Powiadomienia SMS mogą zawierać informacje o:

-zmianach stanu transakcji z rachunku bankowego,
-zasileniach i wypłatach z portfela walutowego,
-alertach walutowych, w przypadku kiedy kurs euro-kantor.com osiągnął  wartość z alertu,
-bieżącym kursie wybranych przez Ciebie walut,
-nowych produktach i usługach kantoru.

© 2016 Pokrzywko. All rights reserved.
zamknij